FAALİYETLER

 

» Hakkımızda
» Özel İhtisas Komisyonları (ÖİK)
» ÖİK Çalışma Usul ve Esasları
» FAALİYETLER
» PROJELER
» EĞİTİMLER
» YAYINLAR
» İletişim

    

ATO SEKTÖR BAZLI PLATFORM ÇALIŞMASI

 

Ankara Ticaret Odası bünyesinde görev yapmakta olan meslek komitelerinin “sektörler düzeyinde izleme, değerlendirme ve koordinasyonu”nun sağlanmasına yönelik çalışma ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ATO Meslek Komiteleri üyeleri temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı bir platform oluşturulmuştur.

Platform çalışmaları, Ankara ili ticaretini geliştirmeye yönelik olarak belirlenen öncelikli sektörler için analitik yöntem ve tekniklere dayalı biçimde gerçekleştirilen çalıştay ve çalışma grubu toplantıları aracılığıyla yürütülmektedir.

Bununla birlikte çalışma kapsamında; platform içerisinden tematik alt gruplar oluşturularak bilimsel yöntemler ve gerçek saha verilerine dayalı analizler yapılması, işletmelerin ihtiyaçları ile işletmelere sunulan olanakların biraya getirilmesine katkı sağlanması ve işletmelere yol gösterici indeks ve referans verilerin oluşturulması planlanmıştır. Çalışmalar periyodik raporlarla üyelere duyurulurken, yılın sonunda Ankara özelinde değerlendirme ve gelişme raporu hazırlanacaktır.

 

Çalışmanın Hedefleri

- Her yıl devam edecek sektör çalışma grupları aynı yöntemle arttırılarak meslek komitelerinin “faaliyet” bazlıdan “sektör” bazlıya geçişinin sağlanması, bu yolla sektör bazlı ve NACE uyumlu “işletmeler envanteri”nin de “veri bazlı ve analitik” bir yapıda gerçekleşmesinin alt yapısının oluşturulması,

- Kurumsal düzeyde her yıl artan sayıda ve referans belge olarak rapor hazırlanması ve katılımcılığın arttırılmasının temini,

- Üyelerin ATO kurumsal faaliyetleri ile daha yoğun bilgilenmesine katkı sağlanabilmesi,

-Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde oluşturulan ve oluşacak “kümeler” için yönlendirici ve koordine edici etki sağlanabilmesi,

- Makro düzeyde Devlet ve Hükümet nezdinde “veri ve referans sağlama”nın ötesinde, “strateji” ve “politika” belirleme süreçlerine katkı” için temel oluşturulabilmesi

hedeflenmiştir.

Platform bültenini görüntülemek için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için: Elif GÖKÇELİK- 0312 201 82 58