TARİHÇE

 

» Organizasyon Yapısı

» Tarihçe
» Türkiye'de İlk Odalar
» 350 Üyeden 125 bin Üyeye...
» Kuruluştan Bugüne Başkanlarımız
» Yönetim Kurulu Başkanlarımız
» Oda Meclisi Başkanlarımız
» ATO Politikalar
» Misyon ve Vizyonumuz
» Stratejik Plan
» Yıllık Faaliyet Raporları
» ATO Kongre Merkezi
» ATO Logolar

   
Ankara Ticaret Odası'nın Tarihçesi

 

Milli Mücadelenin başlaması ve ilk Ankara hükümetinin kurulmasından sonra 22 Nisan 1923 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla Odalar ilk defa kanuni hüviyet kazanmışlardır.  

Mayıs 1923 tarihinde kurulan Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Anafartalar Caddesinde, daha sonra Ateş Han'ın inşa edildiği (halen Balıkçıoğlu Han) arsa üzerindeki eski bir binada faaliyete başlamıştır. Bilahare aynı cadde üzerinde Kınacı Han'da faaliyet göstermiş ve 1937 yılında Posta Caddesindeki kendi malı olan Oda binasına taşınmıştır. Şu anda ise Söğütözü Mevkiindeki ATO Sarayı'nda faaliyetini sürdürmektir.  

Harp sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929-1930 seneleri dünya ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet bir varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak, 1932 yılından sonra yavaş yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme gayretleri içinde olmuştur.

655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 tarihinden önce 4355 sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunlara göre de Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yeni kanunlara intibak maksadıyla meslek gruplarını yeniden tesbit etmiş ve organlarını teşkil etmiştir.

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 1950'den sonra hükümetle yakın diyalog kurmuş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini'nin kurulmasında öncü olmuş ve idaresinde temsilcileri ile vazife almıştır. Bu yakın diyalog sayesinde memleketimizin büyük sanayi kuruluşu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin kurucu üyesi olarak özel sektörü temsilen yer almıştır.

1964 yılında Sanayi Odası'nın kurulması ile Ankara Ticaret Odası ismini almıştır.

Ankara Ticaret Odası Anadolu'nun en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'nin ekonomik meselelerine ilişkin önemli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Odamız, Türk özel sektörünü ve kamuoyunu yakından ilgilendiren mevzularda seminer, panel ve toplantılar tertip ederek görüşlerini dile getirmektedir.

 

Her yıl daha da güçlenen Ankara Ticaret Odası, mensuplarına ve ülke ekonomisine olan katkısını artırmak amacıyla yoğun mesai harcamaktadır.