HİZMETLERİMİZ

 

» TIR KARNESİ
» EUR-1 BELGESİ
» A.TR BELGESİ
» BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL A.TR BELGESİ
» ATA KARNESİ
» MENŞE ŞAHADETNAMESİ
» FORM A BELGESİ

Dış Ticaret; gümrük sınırları ile ayrılmış ülkelerin birbirleriyle yaptıkları kazanç getirici faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin en başında mal akışı yer alır. Mallar bir ülkeden diğerine taşınırken birtakım belgelere ihtiyaç duyarlar.

 

Ülkeler gerek kendi güvenlikleri; gerekse belli stratejik nedenlerden ötürü bu belgeleri taleb ederler. Belgelerin yalnızca düzenlenmesi yetmez, doğruluğunun devlet otoritesi tarafından da onaylanması istenir. Her ülkede bu işlemi yapan kamu kurumları bulunur. Türkiye'de Ticaret ve Sanayi odaları olmak üzere ihracatçı birlikleri gibi kuruluşlar bu görevi yerine getirir.

 

Ticaret Odamızda; EUR.1, A.TR, MENŞE ŞEHADETNAMESİ, FORM A, TIR VE ATA KARNE belgelerinin satışı, doldurulduktan sonra kontrolü; son olarak tasdiki işlemleri gerçekleştirilerek dış ticaret yapan firmalara yardımcı olunur. Bu işlemlerin yanında ülkemiz ihracat kazancının artmasını sağlamak amacıyla; ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalara danışmanlık hizmetleri verilir. Firmaların uluslararası fuarlara daha çok katılımını teşvik etmek, girişimciliklerini artırmak için de yine birtakım bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.