KAYIT KAPATMA FORMU
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NA
ANKARA

Ticaret Sicil Memurluğunuzun sicil numarasında kayıtlı olan Firmamızın kayıt kapatma işleminin yapılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla,
Ünvan :
İmza :
Tarih : / /
İSTENİLEN EVRAKLAR


TASFİYE KAPANIŞI
1. Dilekçe,
2. Noter Tasdikli 2 adet karar,
3. Tasfiye kapanış bilançosu,
4. Tasfiyeye giriş 3 ilan gazetesi.
(AŞ ve KOOP'lerde ayrıca genel kurul şartı aranır, evrakları istenir.)
BİRLEŞME TERKİN
A.Ş :
1. Dilekçe,
2. Genel kurul evrakları,
3. Birleşme bilançosu,
4. Birleşme sözleşmesi,
5. Borç ödeme taahhütnamesi,
6. Birleşme beyanı,
7. Noter tasdikli 2 adet karar,
LTD. ŞTİ :
1. Dilekçe,
2. Noter tastikli 2 adet karar,
3. Birleşme sözleşmesi, birleşme beyanı,
4. Sermaye tesbitine ilişkin mahkeme kararı,
5. Borç taahhütnamesi,
6. Birleşme bilançosu
KOOPERATİF:
1. Dilekçe,
2. Genel kurul evrakları,
3. Noter tasdikli 2 adet karar,
4. Birleşme sözleşmesi,
5. Birleşme beyanı,
6. Borç ödeme taahhütnamesi.
KOLL EKTİF:
1. Dilekçe,
2. Noter tastikli 2 adet karar,
3. Birleşme bilançosu,
4. Birleşme sözleşmesi,
5. Borç ödeme taahhütnamesi.
KOMANDİT:
1. Dilekçe,
2. Noter tastikli 2 adet karar,
3. Birleşme bilançosu,
4. Birleşme sözleşmesi,
5. Borç ödeme taahhütnamesi.
ŞAHIS KAYIT KAPATMA (TERKİN)
1. Dilekçe,
2. İlgili vergi dairesinden kayıt kapatma yazısı,
3. Mal beyanı

ŞUBE KAPANIŞI
1. Dilekçe,
2. Noter onaylı iki suret karar,
3. En son Ticaret Sicil Gazetesi.
1. KURULUŞUN İLGİLİ OLDUĞU BÖLÜMÜ (X) İLE İŞARETLEYİNİZ.
2. BU FORMUN REVİZE EDİLMESİ HALİNDE GEÇERLİLİĞİ KALMAYACAKTIR. ÇOĞALTILMASI SAKINCALIDIR.

TS.F10 Rev:10 1/1