ATO - TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
LTD Kuruluşları İçin Yapılabilecek İşlemlerBEDELİ
YENİ KURULUŞ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
0.00 TL
     YENİ KURULUŞ
0.00 TL
     YETKİLİLER
0.00 TL
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
     ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
294.20 TL
AMAÇ/KONU DEĞİŞİKLİĞİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     AMAÇ/KONU DEĞİŞİKLİĞİ
294.20 TL
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
294.20 TL
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
SÜRE UZATIMI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SÜRE UZATIMI
294.20 TL
TEMSİL VE İLZAM    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
     TEMSİL VE İLZAM
294.20 TL
HİSSE DEVRİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     HİSSE DEVRİ
294.20 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
     ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE)
1,208.90 TL
     TEMSİL VE İLZAM
294.20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
İFLAS - KONKORDATO BELGESİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     İFLAS - KONKORDATO BELGESİ
30.90 TL
ACENTELİK İLANI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     ACENTELİK İLANI
294.20 TL
ACENTELİK FESHİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     ACENTELİK FESHİ
92.80 TL
TASFİYEYE GİRİŞ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     TASFİYEYE GİRİŞ
294.20 TL
TASFİYE KAPANIŞI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     TASFİYE KAPANIŞI
92.80 TL
SERMAYE ARTIRIMI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SERMAYE ARTIRIMI
0.00 TL
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
     ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN)
1,208.90 TL
     TEMSİL VE İLZAM
294.20 TL
YETKİ BELGESİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     YETKİ BELGESİ
30.90 TL
BİRLEŞME - TERKİN    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     BİRLEŞME - TERKİN
92.80 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     BİRLEŞME - DEVRALMA
0.00 TL
TİCARİ İŞLETME REHNİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     TİCARİ İŞLETME REHNİ
1,208.90 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     MERKEZ NAKLİ (GELEN)
1,208.90 TL
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
     TEMSİL VE İLZAM
294.20 TL
TASFİYEDEN DÖNÜŞ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     TASFİYEDEN DÖNÜŞ
294.20 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIYA)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIYA)
9.30 TL
GENEL KURUL (OLAĞAN)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     GENEL KURUL (OLAĞAN)
294.20 TL
GENEL KURUL (OLAĞANÜSTÜ)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     GENEL KURUL (OLAĞANÜSTÜ)
294.20 TL
YETKİ İPTALİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SİCİL TASDİKNAMESİ
30.90 TL
     YETKİ İPTALİ
92.80 TL
47. MADDEYE GÖRE BELGE    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     MERKEZ NAKLİ (GİDEN)
9.30 TL
     47. MADDEYE GÖRE BELGE
30.90 TL
     MERKEZ NAKLİ GİDEN İPTAL
92.80 TL
ŞUBE KAPANIŞI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     ŞUBE KAPANIŞI
92.80 TL
KARAR    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     KARAR
294.20 TL
YETKİ SÜRE UZATIMI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     YETKİ SÜRE UZATIMI
294.20 TL
SEYAHAT ACENTALIĞI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SEYAHAT ACENTALIĞI
294.20 TL
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
0.00 TL
REHİN İPTALİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     REHİN İPTALİ
92.80 TL
TADİL    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     TADİL
294.20 TL
GAZETE TEYİDİ (KARNE KOMİSYONU)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     GAZETE TEYİDİ (KARNE KOMİSYONU)
30.90 TL
İLAN DÜZELTME    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     İLAN DÜZELTME
0.00 TL
VERASETEN HİSSE DEVRİ    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     VERASETEN HİSSE DEVRİ
294.20 TL
SERMAYE AZALTIMI    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     SERMAYE AZALTIMI
294.20 TL
BÖLÜNME    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     BÖLÜNME
0.00 TL
GAZETE TEYİDİ-1 (KARNE KOMİSYONU)    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     GAZETE TEYİDİ-1 (KARNE KOMİSYONU)
30.90 TL
İHYA    [gerekli evraklar için tıklayın...]
     İHYA
294.20 TL
ATO@BIM ©2014