ATO - TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
Firma Tipi : A.Ş.
İşlem Adı : HİSSE DEVRİ
Gerekli Evraklar
Devralanın Pay Defterdeki Sayfası(NT Tastikli)
Hisse Devir Senedi (Noter Tasdikli)
Memurluğa Hitaben Dilekçe
Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)
Muhtarlıktan Tastikli İkametgah İlmuhaberi
N.T. Karar (Aynı Yevmiye No'lu)
Son Ticaret Sicili Gazetesi
ATO@BIM ©2014