Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'DAN 15 TEMMUZ VE KALKINMA PANELİ (2)

ANKARA TİCARET ODASI, ANKARA VALİLİĞİ VE ANKARA KALKINMA AJANSI'NIN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "15 TEMMUZ VE KALKINMA PANELİ" OTURUMLARINDA, 15 TEMMUZ EKONOMİK VE SOSYAL YÖNLERİYLE ELE ALINDI.

ANKARA TİCARET ODASI, ANKARA VALİLİĞİ VE ANKARA KALKINMA AJANSI'NIN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "15 TEMMUZ VE KALKINMA PANELİ" OTURUMLARINDA, 15 TEMMUZ EKONOMİK VE SOSYAL YÖNLERİYLE ELE ALINDI.

SABAH GAZETESİ YAZARI ŞEREF OĞUZ'UN MODERATÖRLÜĞÜ'NÜ YAPTIĞI İLK OTURUMDA ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ, KALKINMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ DR. FATİH HASDEMİR'İN YAPTIĞI İKİNCİ OTURUMDA DA İŞADAMLARI 15 TEMMUZ'UN EKONOMİYE ETKİLERİNİ MASAYA YATIRDI.

          13 TEMMUZ 2017- Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da demokrasi ve milli birliğe yönelik darbe girişiminin yıldönümünde, ekonomik ve sosyal etkileri Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın birlikte düzenlediği "15 Temmuz ve Kalkınma Paneli" oturumlarında ele alındı.

          Sabah Gazetesi Yazarı Dr. Şeref Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selahattin Toğay, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca söz aldı.

          Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü bir aktör konumunda olduğunu belirten Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl,  ülke ekonomisinin güçlenmesi için Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayrılması gerektiğini söyledi.

          Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selahattin Toğay,  Türkiye'nin küresel sistemde giderek ön plana çıktığını anlattığı konuşmasında, üretimin batıdan doğuya kaydığını söyledi. Toğay, "Üretim kaydıkça Türkiye'nin önemi sadece küresel anlamda değil bölgesel anlamda da artıyor. Bölgede sanayileşme deneyimi deneyim birikimi olan ülke sadece Türkiye" diye konuştu.

          Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise darbe girişimini sosyolojik ve psikolojik açıdan ele aldı. Tarhan, konuşmasında Türkiye'de milli iradeye saygının gelişmesi gerektiğini belirtti.

          Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca da darbe girişiminin ülkeye getirdiği maliyetten bahsederek, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine daha sağlam ilerlediğini ifade etti.

         

 

-15 TEMMUZ'UN EKONOMİYE ETKİLERİ"

Moderatörlüğünü Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili
Dr. Fatih Hasdemir'in yaptığı ikinci oturumda ise darbe girişiminin sanayiciye ve reel kesime yansımaları konuşuldu.                                                                                                                                                                                                                                                                            

          ATO Yönetim Kurulu Üyesi Vecdet Fehmi Şendil, darbe girişiminin ardından hükümetin basiretli tedbirleriyle ekonominin kısa zamanda toparlandığını vurguladı. Şendil, "Ülkemizin refah seviyesinin gelişmesi için çalışmak, üretmek ve birbirimize daha fazla sahip çıkmalıyız. Farklılıkları zenginlik olarak görmeliyiz. İlmimiz olursa idrakimiz olur. Çıkış yolumuz daha çok çalışıp daha çok istihdam sağlamak" diye konuştu.

          ASO Başkanı Nurettin Özdebir konuşmasında, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek  bu girişimi gerçekleştiren hainleri Türk milletinin hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemize maliyetinin 50 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Özdebir, "15 Temmuz'a kadar ekonomimiz azalarak da olsa büyümeye devam ediyordu. Ama darbe girişiminden sonra ülke ekonomisi ilk defa küçüldü. Hemen akabinde hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler ve iş dünyasına yönelik teşvikleriyle beraber 2016'nın 4. Çeyreği ve 2017'nin birinci çeyreğinde bu zararı telafi etmeye başladık. Bu ekonomiyi daha sürdürülebilir hale getirebilmek için bizim daha çok ihracat yapmamız, ihraç ettiğimiz ürünlerin de katma değerini yükseltmemiz lazım. Bunun için de teknoloji transferi, yeni buluşlar ve verimliliği artırarak yatırımlar yapmamız gerekir" diye konuştu.

          Darbe girişiminde milletin mert duruş sergilediğini vurgulayan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise yaptığı konuşmada, darbe girişimi sırasında milletin mert duruş sergilediğini hatırlattı.  Güçlü ekonominin öneminden ve üretimden bahseden Aydın,  ürün satın alırken yerli üretim almayan kişi ile taş atan adam arasında fark görmediğini söyledi. Aydın konuşmasında teknoloji ve bilgi üretmenin önemine vurgu yaptı.

          Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ise konuşmasında ülke geleceğini planlama görevinin herkese düştüğünü ve 15 Temmuzun unutulmaması için gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlattı.

          Bir daha darbe girişiminin yaşanmaması ve ülkenin geleceği için teknoloji üretimine ve araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayrılması gerektiğini belirten Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız da FETÖ terör örgütünün 50 yıllık bir planı bulunduğunu hatırlatarak, "Bizim de 150 yıllık plan yapmamız lazım" dedi. Yılmazyıldız, yeni neslin nasıl yetiştirileceği" konusunun düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.