Görüşlerinizi
Paylaşın
BİLİŞİM ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN YERLİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI ATO'DA YAPILDI

ATO BAŞKANI BARAN: "İSTİKAMETİMİZ BİLİŞİMDE YERLİ ÜRETİM"

 

3 ŞUBAT 2019-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek ve stratejik alanlarda üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerinin ötesinin gerçekleştirilebilmesi için      bilişim ürün ve hizmetlerinin yerlileştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ülke olarak bizi 100. yılımıza taşıyacak tek istikametimiz var o da bilişim gibi stratejik alanlarda yerli üretimi artırmak" dedi.

ATO 8 Numaralı Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "Bilişim Ürün ve Hizmetlerinin Yerlileştirilmesi" çalıştayı ATO Congresium Hizmet Binası'nda özel sektör, kamu ve üniversitelerden temsilcilerin katılımı ile yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye'de bilişim sektörünün 5 yıllık bir süreçte 160 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediğini belirterek, sektörün ithalatının azaltılması için yerli üretimin gündemde tutulması gerektiğini söyledi. Sektörün gelişmesinde kamu alımlarının önemli payı olacağına dikkat çeken Baran, "Bilişimde yerlilik hamlelerinin başarıyla sonuçlanması için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.

-TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE GENÇ NÜFUS AVANTAJI-

Türkiye'nin dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerinin yerlileştirmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, "Ülke olarak bizi 100. yılımıza taşıyacak tek istikametimiz var o da bilişim gibi stratejik alanlarda yerli üretimi artırmak" dedi. Baran, Türkiye'nin genç nüfusunun önemli bir avantaj teşkil ettiğini de belirterek, genç nüfusun teknoloji üretmeyi başaracak nitelikte yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

-ÇALIŞTAY RAPORU YAYIMLANACAK-

Türkiye için stratejik önem taşıyan bilişim sektöründe yerli firmaların üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, ürün ve hizmetlerin yerlileştirilmesi konusunun uzmanlar tarafından tartışıldığı, sorunların masaya yatırıldığı toplantıda çözüm önerileri de ele alındı.

ODTÜ Öğretim Üyesi Ufuk Batum'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, bilişim alanında yerli üretim ekosisteminin geliştirilmesi konusunda öneriler ele alındı. Kamu kurumlarının bilişim ürün ve hizmetlerinin tedarik sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin de gündemi teşkil ettiği toplantıda, sektöre ilişkin alternatif tedarik süreçlerinin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Toplantıda, bilişim sektörü üyelerinin finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunlar da konuşuldu.

"Bilişim Ürün ve Hizmetlerinin Yerlileştirilmesi" çalıştayının öğleden sonraki oturumda "Kamu Bilişim Tedariği" "Bilişim Ekosistemi" ve "Finansman Yöntemleri" konu başlıkları uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Çalıştayda ele alınan konular ve çözüm önerileri, sektörün yararlanması amacıyla Ankara Ticaret Odası tarafından bir rapor halinde yayımlanacak.