Görüşlerinizi
Paylaşın
BEDELLİ ASKERLİKTE ÜCRETSİZ İZİN HAKKINDA AÇIKLAMA

03.08.2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26.07.2018 tarih ve 7146 sayılı "Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 21.06.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre;

"Bedelli askerlik hakkından faydalananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluş tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılmaktadır."

Bedelli Askerlik hakkından faydalananlar, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacağından, hak kaybına uğramaması adına İş Sözleşmelerini fesh etmemeleri tavsiye olunur.