Görüşlerinizi
Paylaşın
YILLIK ÜYE AİDATI VE MUNZAM AİDAT BİRİNCİ TAKSİTLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24 üncü maddesine göre 2019 yılı yıllık üye aidatı ile 25 inci maddesine göre de Munzam Aidatın birinci taksitlerinin 01 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.


Yıllık aidatlar ile munzam aidatlarına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.


Buna göre, üyelerimizin gecikme zammı ödemek zorunda kalmamaları için aidatlarını 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ödemeleri önemle rica olunur.


AİDAT ÖDEMESİ YAPILABİLECEK BANKALAR:


*Türkiye İş Bankası

*Akbank

*QNB Finansbank

*Anadolubank

*Türkiye Halk Bankası

*Türk Ekonomi Bankası

*Türkiye Garanti Bankası


Ayrıca https://www.atonet.org.tr/eatogiris adresinden kredi kartı ile aidat ödemesi yapılabilmektedir.


UYARI: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları Odalara bildirmek zorundadırlar.


Odamız yazılı bildiriminin tarafınıza ulaşmaması halinde 444 0 286 Çağrı Merkezi ile irtibata geçiniz.