Görüşlerinizi
Paylaşın
3. AKILLI İKTİSADİ PLANLAMA VE SANAYİ POLİTİKALARI KONFERANSI (SEPIP 2019) HAKKINDA DUYURU

OSTİM Teknik Üniversitesi'nden alınan bir yazıda, Uluslararası olarak düzenlenen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kalkınmanın hızlanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen akıllı sanayi politikaları ve iktisadi planlama konularında akademik çalışma ve karar alıcı tecrübelerinin paylaşılacağı konferans serisinin üçüncüsü olan SEPIP 2019'un (Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı), 15-17 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda; daha önce 2014 yılından itibaren çeşitli ülkelerde düzenlenen ve Virginia University, eski adıyla T.C. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı destekleri ile düzenlenen SEPIP konferans ve çalıştayları, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı Sanayi Politikası ve Kalkınma Merkezi, Singapur Ulusal Üniversitesi, Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi (Japonya) ve Parma Üniversitesi (İtalya) işbirliği ile gerçekleştirildiği de bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca; dünyanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirecek olan SEPIP 2019'un ilk günü (15 Ekim) gerçekleştirilecek konferansa ilaveten, 16-17 Ekim tarihlerinde ücretli olarak Applied Industrial Policy Çalıştay programı da düzenleneceği belirtilmekte; konferans ve çalıştay için ayrı kayıtlar alındığı ifade edilmektedir.

 

Online kayıt için tıklayınız: http://riggel.net/sepip-2019-application -form/

İrtibat: Selim Girayalp, Uluslararası İlişkiler Ofisi, OSTİM Teknik Üniversitesi

E-Posta: sepip2019@ostimteknik.edu.tr