Görüşlerinizi
Paylaşın
2018 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ RAPORU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atıfta bulunularak, piyasada adil rekabet ortamının sağlanması ile insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi farklı kamu yararlarını gözetmek amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalara, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda PGD'den sorumlu kuruluşlarca devam edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşların sağladığı veriler çerçevesinde Bakanlıkça hazırlanan "2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu"na elektronik ortamda Bakanlık İnternet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası