Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: 'EKONOMİDE VE HUKUKTA SADELEŞEREK GÜÇLENELİM'

21 KASIM 2020-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında reform gerçekleştireceklerini açıkladığını hatırlatarak, bunun için ilk adımın ekonomi ve hukuk mevzuatında yapılacak sadeleştirme olması gerektiğini kaydetti. Baran, "Mevzuatlarda yapılacak sadeleştirmeyi uygulamalardaki kolaylaştırma ve süratlendirme takip etmeli. Gelişmiş ilk 10 ülke arasında yerimizi almak istiyorsak üzerimizde taşıması güçleşen hantal mevzuatlardan kurtulmamız gerekiyor" dedi.

Baran, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin üretim, ihracat, büyüme ve istihdamı merkeze alan bir anlayışla Türkiye'yi güçlendirmek için ekonomi ve hukukta başlattığı reform çalışmalarının, reel sektörün moralini yükselttiğini belirterek, bu çalışmaları yürekten desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin gerek jeostratejik konumu, gerek üretim gerekse nitelikli işgücü ile  gelecek vadettiğinin altını çizen Baran, yatırım ve üretim ortamının geliştirilmesi için  hukuk ve ekonomi mevzuatlarının sadeleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baran, "Kanunlar yatırım ortamını etkileyen önemli unsurlar. Vergi Kanunları başta olmak üzere iş hayatını ilgilendiren kanunlar, ticaret ve diğer ekonomi mevzuatının sadeleştirilmeye ihtiyacı var. İmar mevzuatından ihale mevzuatına reel sektörün ihtiyaç duyduğu yasa ve ikincil düzenlemeler en açık haliyle düzenlenmeli, anlaşılır olmalı. Farklı yorumlara fırsat vermeyecek netlikte ortaya konmalıdır" dedi.

-"ÇAĞA UYGUN HIZDA YARGILAMA"-

Mahkemelerdeki yargılama sürelerinin uzunluğunun iş dünyasının hızını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Baran, ""Yargılamalar uzun sürüyor. Her şeyin hızla değişip dönüştüğü çağımızda yargılama hızımız gerçeklerle uyuşmuyor. Hukuk reformu söz konusu olduğunda hızlı yargılamanın öncelikli olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. " diye konuştu.

-"KDV SİSTEMİ DE SADELEŞTİRİLMELİ"-

Katma Değer Vergisi (KDV) sisteminin de karmaşık olduğunu belirten Baran, "KDV yüzde 0, 1, 8, 18 olarak ayrı ayrı uygulanıyor. Hammaddede yüzde 18 iken nihai üründe yüzde 1 olarak uygulanabiliyor. Aradaki farkla mahsup edilemeyen bir katma değer vergisi ortaya çıkıyor. Bu vergiler birikerek hem iş dünyasının  hem de hükümetin gündeminde sorun olarak yer alıyor" diye konuştu. Baran, bu konuda KDV'nin basit bir şekilde düzenlenerek tek bir oranla uygulanmasının çözüm olabileceğini ifade etti. Baran, birikmiş KDV alacaklarının sigorta ve vergi borçlarına mahsup edilebileceğini de söyledi.

Baran, istihdam ve üretimin korunacağı bir enflasyonla mücadele programının uygulanabileceğini kaydetti. Baran, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu söyledi. Baran, istihdamın ve üretimin artması için KOBİ'lerin desteklenmesi ve krediye erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini de vurguladı.

-"SICAK PARA DEĞİL SERMAYE YATIRIMI"-

Yabancı sermayenin  sıcak para yerine yatırımlarla ülkeye girişinin teşvik edilmesinin Türkiye ekonomisinin gelişimi açısından önemli olduğunu bildiren Baran, "Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara devam etmek ve buna gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ekonomi diplomasisini eklemek, kendimizi en doğru ve güzel şekilde ifade etmek zorundayız" dedi.

Baran, Türkiye ekonomisinin  gelişebilmesi için ihracatta yaşanan lojistik ve kredi temini sorunlarının da ortadan kaldırılmasını talep etti.