100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
ARJANTİN İTHALAT SİSTEMİ /SIRA HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığının 15.03.2023 tarihli yazısına atfen, 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Arjantin'in İthalatı Kapsamlı Gözetim Sistemi'nin (Comprehensive Import Monitoring System-SIMI) kaldırılarak, yerine Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi'nin (System of Imports of the Argentine Republic-SIRA) getirildiği bilgisi verilmiş olup, SIRA sistemine ilişkin Türkçe ve İngilizce kılavuzlar yazı ekinde iletilmiştir.

İlgili kılavuzda; ithalat bedellerinin ödenmesini teminen ithalatçı firmaların döviz piyasasına erişimlerine ilişkin, küçük işletmeler için 60 gün, orta büyüklükteki firmalar için 90 gün, büyük firmalar için 180 günlük süreler belirtilerek daha net bir takvimin ortaya konulduğu, rehberin son bölümündeki açıklama kısmında ise Müsteşarlığın, uluslararası ticaret mevzuatı tarafından belirlenen sürelere bağlı kaldığı ve Müsteşarlık tarafından SIRA'ların, bu yetkiye sahip olunmadığı için "geçersiz kılınmadığı"; iptal durumunun sistem veya beyan sahibi tarafından otomatik olarak gerçekleştirildiği belirtilmekle birlikte, SIRA statülerinden biri olan "Gözlemlendi/ Observed" kısmında, başvuruların AFIP, Gümrükler ve Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirildiği, bu kuruluşlardan herhangi birinin tutarsızlık bulması durumunda, SIRA başvurusunun düzeltilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle başvurunun gözlemlenme durumunda 90 günden fazla kalması halinde başvurunun sistem tarafından otomatik olarak iptal edileceğinin ifade edildiğine dikkat  çekilmektedir. İlave olarak, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre, ithalat lisansı başvurularının maksimum değerlendirilme süresinin 60 gün olduğuna gönderme yapılmaktadır.

Yazıda devamla, söz konusu sistem hakkında ayrıntılı bilgi için Arjantin Ticaret Müşavirliği (bueanosaires@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilebileceği ifade edilmiştir.

SIRA sistemine ilişkin Türkçe ve İngilizce kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.


 

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası