Görüşlerinizi
Paylaşın

KOMANDİT ŞİRKET HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 308/1 226/2 390/4
Tadil Metni 65/4
Hisse Devir Senedi (Noter Tasdikli) 315/1 Sadece komanditer ortaklar şirketteki payını başkasına devredebilirler.
Devralan Ortağın Pay Defterindeki Sayfası (Noter Tasdikli Sureti)