Görüşlerinizi
Paylaşın

KOMANDİT ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 130/1/b 182/1 182/1/a 182/1/b 182/4 189/1 189/1/a 189/1/b 189/1/c 189/1/d 189/1/d/1 189/1/d/2 189/1/e 308/1 226/2
Tür Değiştirme Planı 130/1/a 182/1 182/1/a 182/1/b 182/4 186/1 186/3
Tür Değiştirme Bilançosu 130/1/ç Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
Tür Değiştirme Raporu 130/1/c 130/2 182/1 182/1/a 182/1/b 182/4 186/1 186/3 Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için; 2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge 1.) Küçük ve Orta Ölçekli Bir Şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır.müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Beyanı 134/9 130/1/f
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 130/1/d Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 134/9 130/1/e Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Usulune Uygun Yapılmış İnceleme Hakkı Bilgilendirme Belgeleri veya Beyan 182/1 182/1/a 182/1/b 182/4 188/1 188/1/a 188/1/b 188/1/c 188/1/d 188/2 Yönetim organı tarafından şirket ortaklarının İnceleme Haklarının bulunduğuna ilişkin çağrı belgeleri veya İnceleme Hakkının ortaklar tarafından ifa edildiğini dair beyanları
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 134/4 Tasfiye Halinde olması durumlarında Ticari İşletmeye dönüşemezler (TSY. MADDE 134/4). Sermaye şirketlerine dönüşülmesi halinde hizmet bedeli, diğer şirket türlerine dönüşülmesi halinde yeni türün kuruluş harcı tahsil edilecektir.
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı