Görüşlerinizi
Paylaşın

KOMANDİT ŞİRKET BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 126/3 151/2
Birleşme Sözleşmesi 126/1/b 155/1 155/1/b 155/2 155/2/a 155/2/b 156/1 156/2 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b 146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f 146/1/h 146/1/i
Birleşme Beyanı 126/2/e Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Birleşme Bilançosu 126/1/c 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Yönetim organı tarafından imzalanmış olmalıdır.
Mali Müşavir Raporu 126/2/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Alacaklılara Çağrı Metni 126/9 157/1 157/2 157/4
Yönetim Organı Beyanı 126/6 139/1 139/2
Tasfiye Memuru Raporu 126/5 138/1 138/2
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 126/8 171/1 171/1/a 171/1/b 171/1/d 171/2 171/4 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkından vazgeçilebilir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar TTK 124/2 ve 156.madde uyarınca sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketler Kolaylaştırılmış usulde işlem yapabilirler