Görüşlerinizi
Paylaşın

KOMANDİT ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 65/4 226/2
Tadil Metni
Mali Müşavir Raporu Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı
Son Bilanço Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.