Görüşlerinizi
Paylaşın

KOMANDİT ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 66/1/a 390/4 308/1 226/2 273/1 273/3 274/1 274/2 275/1 276/1 276/2 278/1 278/2
Durumu Kanıtlayan Belge 66/1/b Sona erme ortaklar kurulu kararından başka bir sebepten ileri geliyorsa
Tasfiye Unvanı Altında Tasfiye Memuru için Müdürlüğümüzce düzenlenmiş Tescil Talepnamesi 66/1/c 280/1 280/2 280/3 280/4 Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye-de bulunması şarttır.
Mahkeme Kararı 273/2 274/1 274/2 275/1 276/1 276/2
Alacaklıların Davetinin Yapıldığına Dair Tasfiye Memurunca Hazırlanmış Belge 66/1/d