Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 81/1/a Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu 21/3
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Mektubu 81/1/b 345/1 345/2
Tadil Metni 81/1/c
Mali Müşavir Raporu 81/1/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu 81/1/d
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 81/1/ç 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için