Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET SEYAHAT ACENTALIĞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
Turizm Bakanlığı Yazısı
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Turizm Seyahat Acenteliği İşletme adını ilk alma: -Turizm Seyahat Acenteliği İşletme adının alınmasına ilişkin noter onaylı Yönetim Kurulu karar sureti -T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adının devri: Devir eden için; - Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi - Turizm Seyahat Acenteliği İşletme adının devir edilmesine ilişkin noter onaylı Yönetim Kurulu karar sureti - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği Devir alan için; - Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi - Turizm Seyahat Acenteliği İşletme adının devir alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar sureti - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği