Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 86/2/b 418/1 418/2 535/2 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 86/2/c Tasfiye kapanışı için 3. İlan gazetesi tarihinden itibaren 3 ay geçmelidir.
Genel Kurul Onaylı Son ve Kesin Bilançosu 86/2/a Önceki dönem cari dönem karşılaştırmalı sıfırlanmış bilanço olması gerekmektedir. Bilançonun tasfiye memuru\memurları tarafından imzalanması gerekmektedir. Genel kurulda bilançonun kabulü görüşülmediği taktirde tasfiye memurları dışında ortakların da bilançoyu imzalaması gerekmektedir.
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3