Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 88/2/a 418/1 418/2 535/2 548/1 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tasfiye Memuru Raporu 88/2/b 548/1 548/2 548/3
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Tescil edilmiş temsil ve ilzama yetkili kişilerde yapılacak gerekli değişiklikler olması halinde temsile yetkili kişi sayısı kadar temsil ilzam harcı tahsil edilecektir.