Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 79/1/b Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tadil Metni 79/1/d
Yönetim Organı Tarafından Hazırlanan Sermaye Azaltılmasına İlişkin Rapor 79/1/c
Alacaklıların Ödendiği ve Alacaklıların Teminat Altına Alındığını Gösterir Beyan 79/1/f 79/3
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 79/1/e 79/3
Mali Müşavir Raporu 79/1/ç Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu 79/2
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 79/1/a 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için