Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı *ÖNEMLİ: 2 Nüsha doldurulacaktır.
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 120/1/b
Şubeyi Temsile Yetkili olanlar için Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi Şube temsilcisi merkezin de temsilcisi ise imza sirküsü fotokopisi yeterlidir.
Ticaret Sicil Gazetesi Örneği Anonim şirketler için; merkezin son seçimli genel kurul gazete ilanı evraklar, güncel amaç-konu maddesini gösterir gazete ilanı evrakları getirilmelidir.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.