100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET İHYA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Mahkeme Kararı Kesinleşme şerhi bulunmalı