Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TTK 338.MADDE BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 85/1 85/2 85/3 338/2 338/3 Şirketin tek pay sahipli hale gelmesi halinde yönetim kurulu tarafından tek pay sahibine ilişkin 338. Maddeye göre karar getirilmesi halinde bu karar tescil ve ilan edilir.Yine Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 29 uyarınca tek pay sahipliğinin sona ermesi durumunda da, genel kurul evrakları ile birlikte 1 adet Noter Tasdikli T.T.K 338.maddesi uyarınca yönetim kurulu karar sureti getirilmelidir.
Son Pay Ortaklığını Gösterir Pay Defteri Sayfası 103/1/c Son Pay Ortaklığını Gösterir Pay Defteri Sayfası