Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 40/2
Tüzel Kişiliğin Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli) 21/3 Tüzel Kişiliğin Temsile Yetkili olarak atanması halinde
Pay Sahibi Olmayan ve Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Kabul Beyanı 69/1/h Yönetim kurulu tarafından görev taksimi yapılıp temsil yetkisi, verilmeyenler için