Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET ACENTELİK İLANI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabilir.
Vekaletname (Noter Tasdikli) 48/1