Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 75/1/a Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tadil Metni 75/1/b 75/2 75/2/a 75/2/b 75/2/c 75/2/ç 75/2/d 75/2/e 75/2/f 77/1/c 77/2/b 470/1
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 77/1/b 77/2/a
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri 390/4 Yönetim organı üyelerinin tamamının toplantıya katılmaması halinde
Yönetim Organı Beyanı 77/1/ç
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 77/1/a 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 77/3 463/1 463/2 464/1 464/2 471/1 472/1