Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 126/3
Birleşme Sözleşmesi 126/2/b 155/1 155/1/b 155/2 155/2/a 155/2/b 156/1 156/2 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b 146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f 146/1/h 146/1/i
Birleşme Beyanı 126/2/e Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Mali Müşavir Raporu 126/2/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Yönetim Organı Beyanı 126/6 139/1 139/2
Birleşme Bilançosu 126/2/f 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri 390/4 Yönetim organı üyelerinin tamamının toplantıya katılmaması halinde
Alacaklılara Çağrı Metni 126/9 157/1 157/2 157/4
Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler 126/2/c Sermaye artırımı yapılması halinde
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 126/2/ç Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde
Bakanlık veya Diğer Resmi Kurumların İzin veya Uygun Görüş Yazısı 126/2/g 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 126/8 155/2 156/2