Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 86/2/b 418/1 418/2 535/2
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 86/2/c Tasfiye kapanışı için 3. İlan gazetesi tarihinden itibaren 6 ay geçmelidir.
Genel Kurul Onaylı Son ve Kesin Bilançosu 86/2/a Bilançonun tasfiye memuru\memurları tarafından imzalanması gerekmektedir. Genel kurulda bilançonun kabulü görüşülmediği taktirde tasfiye memurları dışında ortakların da bilançoyu imzalaması gerekmektedir.
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3