Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi
Tüzel Kişiliğin Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli) 21/3 Tüzel Kişiliğin Temsile Yetkili olarak atanması halinde
Pay Sahibi Olmayan ve Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Kabul Beyanı 69/1/h Yönetim kurulu tarafından görev taksimi yapılıp temsil yetkisi, verilmeyenler için