Görüşlerinizi
Paylaşın

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış, müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Merkez İşletmenin Güncel Sicil Kayıtlarını İçeren Belge 122/1/c 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Merkez İşletmenin Şirket Sözleşmesi 122/1/c 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Merkez Yetkili Organ, Şube Açılışı ve Türkiye de Yerleşik Tam Yetkili Atama Kararı 119/2 122/1/ç 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Merkez Yetkililerince İmzalanmış Beyanname 122/1/d 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Vekaletname 122/1/e 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi, Kararda yetki belirtilmemiş ise
Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı 122/1/f 32/2 40/4 Eğer Yabancı dilde düzenlenmiş ise; evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Kaynak Ülkenin Şube Açılışında İstediği Belgeleri Gösterir Yetkili Kurumdan Alınmış Yazı 122/1/a 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Kaynak Ülkede Şube Açılışında İbraz Edilen Tüm Belgeler 122/1/b 32/2 Evrakın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 122/1/g Kuruluş ve Değişiklik İşlemeleri Bakanlık İznine Tabi olması halinde
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 48/3 ÖRNEK: Merkez unvanı + Merkezin Bulunduğu Ülke + Ankara Merkez Şubesi şeklinde belirlenmelidir. Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya Ankara Merkez Şubesi Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube unvanlarında *Merkez* kelimesine yer verilmeyecektir.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.