Görüşlerinizi
Paylaşın

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Merkez veya Şube Tarafından Alınan Karar 125/4/b 390/4 Kararın Merkez tarafından alınması halinde, kararın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi.
3 İlan Gazetesi 125/4/c Tasfiye kapanışı için 3. İlan gazetesi tarihinden itibaren 6 ay geçmelidir.
Tasfiye Memuru Tarafından İmzalanmış Son Bilanço 125/4/a Önceki dönem cari dönem karşılaştırmalı sıfırlanmış bilanço olması gerekmektedir.
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 125/6 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Durumu Kanıtlayan Belge 125/2/b
Merkez İşletmenin Faaliyetine Devam Ettiğine Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3 125/7 Kararın Merkez Şube tarafından alınması halinde
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı