Görüşlerinizi
Paylaşın

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ KARAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Belge Talep Dilekçesi 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Son alınan Sicil Tasdiknamesi üzerinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde iade edilmelidir. Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Merkez veya Şube Tarafından Alınan Karar Kararın Merkez tarafından alınması halinde, kararın APOSTİLLİ ASLI ve Noter ya da Konsolosluk Tasdikli Türkçe Tercümesi. Adresin Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmesi halinde sadece Memurluğa Hitaben Dilekçe Ve Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslı Getirilmelidir.
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 Merkez Şubenin ünvanının değiştirilmesi halinde. İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Merkez İşletmenin Faaliyetine Devam Ettiğine Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3 125/7 Kararın Merkez Şube tarafından alınması halinde