Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF BELGE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Belge Talep Dilekçesi 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Müdürlüğümüze Hitaben Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesinin zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce müşterek imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.