Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TADİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 71/1/b 71/2 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Ana Sözleşme Tadil metni 71/1/c Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
Şubeleri Varsa, Şubelerinde Oluşacak Değişikliklere İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 Merkezinde meydana gelen degisikliklerin (Ünvan, Terk, Tasfiye Giris. Tafiye Kapanis v.b) olmasi halinde