Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 110/2 86/2/b 418/1 418/2 535/2 Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülmesi gerekmektedir
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 110/2 86/2/c Tasfiye kapanışı için 3. İlan gazetesi tarihinden itibaren 3 ay geçmelidir.
Genel Kurul Onaylı Son ve Kesin Bilançosu 110/2 86/2/c Önceki dönem cari dönem karşılaştırmalı sıfırlanmış bilanço olması gerekmektedir. Önceki dönem cari dönem karşılaştırmalı sıfırlanmış bilanço olması gerekmektedir. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış olmalıdır.
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3