Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TASFİYEDEN DÖNÜŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce müştereken imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Genel Kurul Belgeleri 110/2 88/2/a 418/1 418/2 535/2 548/1
Tasfiye Memuru Raporu 110/2 88/2/b
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Tescil edilmiş temsil ve ilzama yetkili kişilerde yapılacak gerekli değişiklikler olması halinde temsile yetkili kişi sayısı kadar temsil ilzam harcı tahsil edilecektir.