Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF YETKİ İPTALİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti) Yetkili kişilerin istifaları halinde ilgili kişilerin istifa dilekçesi ve yerine yeni atama yapılması halinde unvan altında, Müdürlüğümüzce huzurda imza alınması gerekmektedir.