Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF 111. MADDEYE GÖRE BELGE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Belge Talep Dilekçesi 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri
Tadil metni Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Ticari İşletme üzerinde rehin bulunması halinde, rehin alacaklısının muvafakatını belirtir bir belge ibraz edilmelidir,