Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 130/1/b 189/1 189/1/a 189/1/b 189/1/c 189/1/d 189/1/d/1 189/1/d/2 189/1/e Tür değişikliği planının ve tür değişikliği ana sözleşmesinin kabulü genel kurulda görüşülmelidir.
Tür Değiştirme Planı 130/1/a 185/1 185/1/a 185/1/b 185/1/c
Tür Değiştirme Raporu 130/1/c 130/2 186/1 186/3 Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için; 1.) Küçük ve Orta Ölçekli Bir Şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır. 2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Bilançosu 130/1/ç
Tür Değiştirme Beyanı 130/1/f
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 130/1/d Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 130/1/e Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Usulune Uygun Yapılmış İnceleme Hakkı Bilgilendirme Belgeleri veya Beyan 188/1 188/1/a 188/1/b 188/1/c 188/1/d 188/2 Yönetim oraganı tarafından şirket ortakalarının İnceleme Haklarının bulunduğuna ilişkin çağrı belgeleri veya İnceleme Hakkının ortaklar tarafından ifa edildiğini dair beyanları
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 130/1/g
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı