Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF ŞUBE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Merkezin Son Yönetim Kurulunun Seçimini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi Örneği