Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TEMSİL VE İLZAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Seçimli Genel Kurullarla Birlikte Alınan Temsil Kararları Müdürlüğümüzce Tasdik Edilecek Olup Diğer Yönetim Kurulu Kararları'nda Noter Tasdiki Şartı Aranmaktadır)
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 40/2