Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF KARAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı Adres değişikli olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur ÖNEMLİ!! Kooperatiflerin temsil ve ilzam içeren karar/tutanakları müdürlüğümüzce tasdik edilmekte olup; diğer kararlar noterde tasdiklenecektir.
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri Yönetim organı üyelerinin tamamının toplantıya katılmaması halinde