Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 110/2 86/1/a 418/1 418/2 546/3 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tasfiye Memuru için Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi 110/2 86/1/ç 536/1 536/2 536/3 536/4 Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye-de bulunması şarttır.
Durumu Kanıtlayan Belge 110/2 86/1/b
Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlan Metni 2 nüsha getirilmelidir.