Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TASFİYE KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 110/2 86/2/b 418/1 418/2 535/2 Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülmesi gerekmektedir
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 110/2 86/2/c Tasfiye kapanışı için 3. İlan gazetesi tarihinden itibaren 6 ay geçmelidir.
Genel Kurul Onaylı Son ve Kesin Bilançosu 110/2 86/2/c Tasfiye memurları tarafından imzalanmış olmalıdır.
Şubeleri Varsa, Şubelerin Kapatılmasına İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Devam Eden Davası ve Faal Şubesi Olmadığına Dair Yetkili Organ Beyanı 21/3