Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TEMSİL VE İLZAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililercemüştereken imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Yönetim Kurulu Kararı (Müdürlüğümüzce Tasdik Edilen)
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi