Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI 111. MADDEYE GÖRE BELGE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Belge Talep Dilekçesi 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Dilekçede merkez nakli gidilecek yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü belirtilmelidir.
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Tadil metni Şirket sözleşmesi tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Ticari İşletme üzerinde rehin bulunması halinde, rehin alacaklısının muvafakatını belirtir bir belge ibraz edilmelidir,